Nostoja julkaisuista pidemmältä ajalta:

Selvitys franchisingin mahdollisuuksista perusterveydenhuollossa.
tilaaja: Sitra

Työelämäläheisestä koulutuksesta töihin – tutorin niksikirjan edesauttaa opiskelijan työllistymistä.
tilaaja: Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-Keskukset

Verkko-opetuksella tuettu työssäoppiminen ammattiin oppimisen mallina.
tilaaja: Uudenmaan ELY-Keskus

Yrittäjäkoulutuksen sisältö ja yrittäjän työnkuva.
tilaaja: Opetusministeriö

Pitkäaikaistyöttömänä lähiössä: täsmäkuva Helsingin Kontulasta ja Vesalasta.
tilaaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Franchising –yrittäjyyden kehittyminen Suomessa (ennakointitutkimus).
tilaaja: Työministeriö

Yritysyhteistyö ja kilpailupolitiikka.
tilaaja: Kilpailuvirasto

Alihankintateollisuuden toimintamallit – vertaileva kenttätutkimus Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Skotlannissa.
tilaaja: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Pk-yritysten strategiset allianssit kansainvälistymisen näkökulmasta.
tilaaja: TEKES

Ympäristösuojeluvelvoitteet ja pkt-yritysten toimintaedellytykset.
tilaaja: Ympäristöministeriö

Rakennustarvikealan kilpailuolosuhteet.
tilaaja: Kilpailuvirasto

Taksielinkeinon lupajärjestelmän liberalisoinnin seurannaisvaikutukset.
tilaaja: Liikenneministeriö

Energian hinta teollisuuden investointipäätöksiin vaikuttavana tekijänä.
tilaaja: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Kuljetuskustannukset viennin kilpailukykytekijänä.
tilaaja: Liikenneministeriö